Toimintaa 60-vuodelta

Historiaa                                         

 

 

 

Perustaminen ja alkuvuosikymmenet

 

Iisalmen Piirustuskerho perustettiin vuonna 1952 ja rekisteröitiin vuonna 1955 nimellä Iisalmen Kuvaamataidekerho ry. Vuonna 1971 kerhon nimi muutettiin nykyiseksi Iisalmen

Seudun Kuvataideseura ry:ksi. Alusta lähtien on ollut tarkoituksena edistää kuvataiteita, tukea taiteen harjoittajia, syventää taideharrastusta ja toimia taiteilijoiden ja taidetta harrastavan yleisön lähentäjänä.

 

Piirustuskerhon kutsuivat koolle Juli Korolainen ja Laine Rinne. 1950- ja 1960 -luvuilla keskityttiin  työskentelyyn, aluksi Keskuskansakoulun tiloissa, myöhemmin 60- luvun alusta lähtien omassa työskentelytilassa ns. Putkolan kivitalon kellarikerroksessa yhdessä huoneessa. Opettajana aloitti Reino Martikainen ja Kuvaamataidekerhon aikana opettajina ovat toimineet myös Sulo Honkanen, Marjatta Hietalahti, Helmi Riihiaho ja Eeva-Liisa  Kumpulainen. Merkittäviä näyttelyitä ovat olleet 5-vuotisnäyttely, 1957 Iisalmen kaupungin juhlasalissa ja 10-vuotisnäyttely, 1962 samoin Iisalmen kaupungin juhlasalissa.

 

Piirustuskerhon jäsenluku oli alussa 12 ja rekisteröinnin aikaan kolme vuotta myöhemmin jäseniä oli 32, joista kuusi kuului syksyllä perustettuun nuorten luokkaan. Varsinaisten jäsenten lisäksi kerholla oli kannattajajäseniä mm. kansakoulunopettaja Hannes Hakkarainen, Sähkö- ja Radioliike J.P. Holopainen, Porovesi Oy, Iisalmen Rautakauppa ja Anni Kauppinen Oy. Kahden ensimmäisen vuosikymmenen aikana on sihteerinä toiminut Jouko Ritoma. Ensimmäinen puheenjohtaja oli Risto Kaikkonen ja myöhemmin Kuvaamataidekerhon aikana Esko Erholtz ja Erkki Pekkarinen. Muita aktiivisia kerhon jäseniä ovat olleet Juli Korolainen, Laina Rinne, Helmi Riihiaho, Reino Martikainen, Erkki Kaikkonen, Martti Kauppinen, Helga Shemeikka, Paavo Lietsala, Sulo Honkanen, Jukka Matilainen, Hellin Julkunen, Eeva-Liisa Kumpulainen.

 

60-luvun lopulta lähtien yläsavolaiset ovat osallistuneet laajempi alaisiin ryhmänäyttelyihin.

Itä-Suomen näyttelyssä 1968 Kuopiossa olivat mukana mm. Kaarina Loppukaarre, Osmo Monto, Erkki Pekkarinen, Mauri Väisänen ja Aarne Paldanius.

 

Koulutustoimintaa kansalaisopistoissa  ja kursseilla

 

1970-luvun vaihde toi mukanaan uusia tuulia kuvataiteisiin. Kansalaisopistotoiminta käynnistyi Ylä-Savossa  ja koulujen ulkopuolinen kuvataideopetus siirtyi kansalaisopistojen kuvataidepiireihin. Kansalaisopiston kuvataideopetuksen päävastuun otti taidemaalari Osmo Monto. Hän toimi  kuvataideopettajana Iisalmessa  2000- luvulle asti ja Sonkajärvellä pääasiassa 1970 – luvulla. Kansalaisopistoissa on lisäksi opettanut taidemaalari Pauli Martikainen ja tänä päivänä  kansalaisopistojen opettajina toimivat taidemaalari Seppo Kääriäinen ja taidemaalari Timo Tolonen.

 

Kuvataideseura on järjestänyt lyhytkursseja lapsille ja aikuisille enimmäkseen kesäisin joko omina kursseinaan tai yhdessä esim. Iisalmen kesäyliopiston ja  kansalaisopistojen kanssa. Kursseja on järjestetty kuvataiteen eri alueilta. On ollut maalauksen, grafiikan,  kuvanveiston ja  ympäristötaiteen kursseja. Kursseja ovat pitäneet mm. Väinö Rouvinen, Anu Matilainen, Sirkka-Liisa Heikkinen, Pirkko Holm, Antonio da Cuda, Teemu Saukkonen, Jouko Kivimäki, Ensio Härkönen, Kari Ovaska, Anja Ikonen, Kaarina Kaikkonen,  Annu Vertanen, Ahti Pitkänen, Arto Väisänen, Leena Tikkanen.

 

Koljonvirta on ollut aiheena kolmella kurssilla: kevätleiri Koljonvirran leirintäalueella  1984 opettajana Pauli Martikainen, tilateos ” Historia tämän päivän kuvina ” 1998 Kirkonsalmen kivikoululla ja Sonkajärven kirjastossa ja ” Taistojen taival” 2008 Mansikkaniemellä opettajana Kaarina Kaikkonen.  Kuvataideseuralaiset osallistuivat Latoprojektiin Runnilla kesällä 1999. Lasten kuvataidekursseja on järjestetty kesäisin Sonkajärvellä  kesästä 2002 lähtien yhdessä Sonkajärven kansalaisopiston kanssa.

 

Näyttelytoimintaa aluenäyttelyistä omiin näyttelyihin

 

Kuopion läänin taidetoimikunta aloitti toimintansa 1969. Ensimmäinen lääninnäyttely pidettiin 29.10.-7.11.1971 Kuopion museossa ja kirjastotalossa. Ylä-Savosta näyttelyssä olivat  mukana Esko Erholtz, Herbert Groschup, Kalle Matilainen, Osmo Monto, Erkki Pekkarinen, Aarne Paldanius, Kaarina Loppukaarre.

 

20-vuotisjuhlanäyttely pidettiin lokakuussa 1972 Iisalmen kaupungin juhlasalissa. Avajaispuhujana oli Suomen Taiteilijaseuran puheenjohtaja Kari Jylhä. Näyttelyssä oli mukana 28 taiteilijaa, mukana mm. Anssi Aro, Esko Erholtz, Jorma Heiskanen, Kristian Hietala, Anna-Liisa Kauhanen, Risto Kaikkonen, Osmo Monto, Erkki Pekkarinen.

 

Vuoden 1973 läänin taidenäyttelyssä olivat yläsavolaiset harrastajat ensimmäisen kerran esillä ammattilaisten rinnalla. Mukana olivat Anssi Aro, Greta Aulis, Hilkka Eskelinen, Esko Erholtz, Kristian Hietala, Risto Kaikkonen, Anna-Liisa Kauhanen, Unto Kumpulainen, Kalle Matilainen, Osmo Monto, Aarne Paldanius, Erkki Pekkarinen, Keijo Pesonen, Kaarina Staudinger, Pentti Sulander.

 

Läänin taidenäyttelyt alkoivat ensin juryttämättöminä ja vuodesta 1976 lähtien jurytettyinä. Vuodesta 1974 lähtien aluenäyttelyistä valittiin teokset Valtakunnan näyttelyyn.  Valtion palkinnot jaettiin tuolloin Valtakunnan näyttelyn perusteella mm. vuonna 1983 Osmo Monto sai Valtion palkinnon. Ensimmäisen Valtion palkinnon Osmo Monto oli saanut vuonna1972.    Kuvataideseuralaiset osallistuivat vilkkaasti aluenäyttelyihin. Kansalaisopistojen opetuksen myötä taidot karttuivat ja uskallettiin tarjota töitä näyttelyihin.

 

70-luvun puolivälissä oli kuvataideseuratoiminnan kriisiaikaa. ”Hätätilakokous” pidettiin 31.11.1976. Kokouksessa oli puheenjohtajana Kalle Vimpari, sihteerinä Hilkka Hyyryläinen, jäseninä Erkki Pekkarinen ja Maija Lyytikäinen. Kansalaisopistojen piireistä saatiin uusia aktiivisia jäseniä ja seuran toiminta virisi uudelleen.  

 

Näyttelytoiminta käynnistyi todenteolla 80-luvulla. Järjestettiin yhteiskuljetuksia lääninnäyttelyihin, järjestettiin omia kesä- ja vuosinäyttelyitä ja aloitettiin kritiikkitilaisuudet. Vuosinäyttelyiden tasoa nosti ammattitaitoinen jurytys ja ripustus. Juryttäjinä ovat olleet  mm. Osmo Monto, Pauli Martikainen, Teemu Saukkonen, Jaakko Rönkkö, Kari Juutilainen, Marja Kolu, Pentti Meklin, Arto Väisänen, Jyrki Poussu, Seppo Kääriäinen, Tuija Suutari, Riikka Viinikanoja, Sirpa Miettinen. Kritiikkitilaisuuksia ovat pitäneet mm. Pauno Pohjolainen, Teemu Saukkonen, Anja Hyttinen, Pentti Meklin, Jaakko Rönkkö, Erkki Soininen.

 

Koko seuran toiminnan ajan on ollut huoli hyvistä näyttelytiloista. Välillä on tilanne helpottunut kunnes uusia murheita on ilmennyt. Alkuvuosikymmeninä näyttelyt järjestettiin Iisalmen kaupungin juhlasalissa.  70-luvulla näyttelyitä pidettiin milloin Iisalmen Nuorisotalossa milloin eri koulujen tiloissa. Toiveista huolimatta Iisalmen Kulttuurikeskukseen ei tullut toimivia näyttelytiloja. Alakerran matala näyttelytila ja  eteisaulan käytävätila eivät soveltuneet isoille näyttelyille. Vuodesta 1984 aina vuoteen 2005 asti on vuosinäyttelyt saatu pitää Lapinlahden Taidemuseossa. Syksyllä 2012 on tulossa 60-vuotisjuhlanäyttely Taidemuseoon. Kahtena kesänä on pidetty kesänäyttely Eemil Halosen museossa.

 

Kivikoulun aika 2000-luvun molemmin puolin mahdollisti suurempien näyttelyiden järjestämisen Iisalmessa, mutta vain kesäisin. Huomattavimpia yhteisnäyttelylyitä olivat Pohjois-Savon Kuvataideseurat (KuHa) 1997,  Kuvataideseuran 45-vuotisjuhlanäyttely 1999 ja seuran vuosinäyttelyt 1998, 2000 ja 2001. Useat kuvaseuralaiset pitivät yksityis- ja ryhmänäyttelyitään Kivikoululla.

 

Taidehalli Art Annan myötä näyttelytilanne kohentui Iisalmessa huomattavasti. Kesällä 2003  Kuvataideseuran ammattilaisjäsenet pitivät kaksiviikkoisen näyttelyn. Seuraavana vuonna oli Kaarina Kaikkosen kuratoima  ”Tulta ja tappuraa”.  55-vuotisjuhlanäyttelyssä ”Piirustuskerhosta kuvataideseuraksi”  oli esillä tekijöitä aikaisemmilta vuosikymmeniltä ja kutsuttuna kuvanveistäjä Jussi Aulis. Näyttelyssä oli teoksia taiteilijoilta Esko Erholtz, Kristian Hietala, Hilkka Hyyryläinen, Kalle Matilainen, Aarne Paldanius, Kyllikki Pehkonen, Erkki Pekkarinen. Vuosinäyttely ” Taiteenpaloa ”  oli vuonna 2007 ja vuosinäyttely ” Lapsen lailla ” 2008 yhdessä Ylä-Savon kirjallinen yhdistys Panun kanssa. ”Kesäkuun keikaus” myyntinäyttely toteutettiin kesäkuussa 2008 yhdessä Kajaanin ja Kuopion taideseurojen nimeämien kutsuvieraiden kanssa. Useat kuvataideseuralaiset ovat pitäneet yksityis- ja ryhmänäyttelyitä kuluneiden seitsemän vuoden aikana. Lilla Annassa kuvataideseuralaiset pitivät pienimuotoisia näyttelyitä lähes koko toiminnan ajan.

 

Työskentelytiloja Keskuskansakoulusta Kehypajalle

 

Putkolan kivitalon työskentelytilojen jälkeen on ollut monta vaihetta välillä ilman minkäänlaisia työtiloja. Ennen Kulttuurikeskuksen valmistumista oli mahdollisuus työskennellä ja kokoontua Kansalaisopiston maalaustiloissa ja varsinkin Pohjolankadun maalaustilat koettiin hyviksi. Kulttuurikeskuksen maalausluokassa voitiin työskennellä vain piirien aikana. 90-luvun alussa löytyivät muutamaksi vuodeksi työskentelytilat Pohjolankadun  toiselta puolelta yhdessä Ylä-Savon käsi- ja taideteollisuusyhdistyksen kanssa. Tilalle annettiin nimeksi Villa Verte. Tilat olivat pienet, mutta saatiin sinne mahtumaan seuran prässi, pidettiin kokouksia, pidettiin kursseja ja pienimuotoisia näyttelyitä.  90-luvun puolessa välissä siirrettiin taas prässiä uuteen paikkaan, Kirkonsalmen kivikouluun. Kivikoulun kausi oli kuvataideseuran toiminnassa virkeää aikaa. Kivikoululla pidettiin useita kursseja , järjestettiin näyttelyitä ja tapahtumia ja taisipa siellä joku työskennelläkin. Nykyisin seuralla on käytössä yksi huone Kehypajalla kokoontumis- ja työskentelytilana.

 

Yhteistoimintaa ja kansainvälisyyttä

 

Kuvataideseura on ollut mukana Iisalmen kaupungin ystävyyskaupunkitoiminnassa järjestämällä näyttelyn Nyköpingiin Ruotsiin 1988 ja vaihtonäyttelyn Kirishiin Venäjälle 1992. Kirishiläisten näyttely pidettiin Raatihuoneella.

 

Keväällä 2011 järjestettiin Echo-näyttely Unkariin yhdessä Ylä-Savon Suomi-Unkari seuran kanssa. Näyttely oli toukokuussa esillä Olof Palme talossa Budapestissa ja kesäkuussa Iisalmen yhteistyökaupungissa Pècelissä.

 

Iisalmen kaupungin 90-vuotisjuhlatapahtumiin kuului yhteisnäyttely Iisalmen Seudun Kuvataideseura ja Savolaiset puutaiteilijat. 100-vuotiasta Iisalmen kaupunkia kuvataideseuralaiset muistivat banderolleilla, joita ripustettiin katujen ja puistojen pylväisiin. 1990- luvussa maalattiin useita tunneleita mm. rautatieaseman lähellä oleva alikulkutunneli.

 

Toimihenkilöitä alkuhetkistä nykypäivään

 

Puheenjohtajana ovat toimineet Risto Kaikkonen, Esko Erholtz, Erkki Pekkarinen, Tapani Hirvonen, Pirkko Kellberg, Seppo Kääriäinen, Kalle Vimpari, Marja-Liisa Tikkanen, Vuokko Hallikainen, Jarmo Husso, Esko Törmänen, Riitta-Liisa Komulainen, Jukka Mulari

 

Sihteerinä ovat toimineet Jouko Ritoma, Hannu Löksy, Ulla Aalto, Eeva Koistinen, Hilkka Hyyryläinen, Tuula Tamminen-Patja, Vuokko Hallikainen, Tuija Nissinen, Hilkka Eskelinen,   Anneli Ryytty , Leena Tikkanen

 

Rahastonhoitajana ovat toimineet Paavo Lietsala, Erkki Kaikkonen, Esko Erholtz, Eeva-Liisa Kumpulainen, Hilkka Hyyryläinen, Pirkko Kellberg, Veikko Huttunen, Anneli Rönkkö.

 

 

Kirjoita uusi kommentti: (Napsauta tästä)

123kotisivu.fi
merkkiä jäljellä: 160
OK Lähetetään.
Katso kaikki kommentit

| Vastaa

Uusimmat kommentit

09.09 | 13:48
30.05 | 09:16
Galleria Ikkuna 2017 on saanut 2
30.04 | 17:18
Näyttelyt 2014 on saanut 5
27.03 | 06:59
Toimihenkilöt on saanut 6
Tykkäät tästä sivusta